AGENDA

Dzień 1 (09.06.2017)

8.00 – 9.00 Rejestracja w Szkole na ul. Kościelnej 2, 05-091 Ząbki
9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji
9.15 – 9.55 Wykład – Prof. dr hab. Stanisław Dylak –  „Dobrostan uczniów: Między REALNYM-NIEREALNYM światem cyfrowym a NIEREALNYM-REALNYM światem szkolnym”
9.55 – 10.30 Wykład – Prof. dr hab. Maciej Sysło – Programowanie katalizatorem rozwoju kompetencji komputacyjnych
10.30 – 10.45 Zamiast „Łapać Pokemony” szukamy „zakazanych piosenek” na Warszawskiej Starówce – przykład projektu interdyscyplinarnego STEAM z rozszerzoną rzeczywistością realizowanego w SP3 w Ząbkach
10.45 – 11.15 PRZERWA KAWOWA

 11.15 – 12.30

Dr Beata Jancarz-Łanczkowska – ORE – „Jak rozwijać kompetencje kluczowe?” ( 15 min )

PANEL 1 :„Programowanie kompetencją absolwenta szkoły umiejętności XXI wieku” Panel Dyskusyjny – Podsumowanie pilotażu wprowadzenia programowania w Polskich szkołach z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Uczestnicy: Prof. Dr hab. Maciej M. Sysło, Rafał Lew-Starowicz – MEN, Robert Król – MC, Cecylia Szymańska-Ban – MICROSOFT, Ewa Krupa – Fundacja ORANGE. Prowadząc Tomasz Łukawski.

PANEL 2 : „ STEM TO STEAM” Jak uczyć przedmiotów matematyczno-przyrodniczych za pomocą TIK. Uczestnicy: Prof. dr hab. Stanisław Dylak, Michał Sołtan – IRS, Jerzy Wysocki – CISCO,  Prowadzący Janusz Wierzbicki.

12.30 – 13.30 Prezentacje partnerów: 

  • Agata Kapica – Szkoła w Chmurze Microsoft – aktualne rozwiązania dla szkół
  • CORTLAND -Od zaproszenia do wystąpienia: Tablet w edukacji – narzędzie  czy zabawka? Janusz S. Wierzbicki, OEIiZK na zaproszenie firmy Cortland sp z o.o. – Podczas wykładu zademonstrowane zostanie, w jaki sposób można się przygotować do wystąpienia publicznego korzystając z tabletu. Omówimy czynności od odebrania zaproszenia, przez zebranie listy rzeczy do zrobienia oraz potrzebnych materiałów,  zaplanowanie prezentacji, aż po jej przedstawienie przed publicznością. Wykorzystane zostaną w tym celu celu różne programy – między innymi: Notatki, Mail, Kalendarz, Mapy, Keynote oraz przykładowe aplikacje edukacyjne i użytkowe. W ten sposób podjęta zostanie próba odpowiedzi na tytułowe pytanie – czy tablet można dzisiaj potraktować jako narzędzie do pracy i nauki, czy tylko jako zabawkę. 
  • Jerzy Wysocki – CISCO Meraki – ” Podłączyć szkołę do internetu to połowa sukcesu. Aby sukces był pełny należy wybudować sieć, pamiętając, że szkoła to przedsiębiorstwo o bardzo wysokich wymaganiach. Niniejsza prezentacja ma na celu pokazanie jak uruchomić i utrzymywać sieć szkolną w warunkach ograniczonych zasobów ludzkich i finansowych”.
  • Łucja Kornaszewska-Antoniuk – Fundacja ORANGE –  „Działania edukacyjne Fundacji Orange dla szkół podstawowych”.
13.30 – 14.30 OBIAD
14.30 – 18.00 Warsztaty
20.00 GRILL do którego „na żywo ” będzie przygrywała „Orkiestra z Chmielnej” w ośrodku Złote Brzozy ul. Żołnierska 101, 04-457 Warszawa
Opcja NOCLEG ZE ŚNIADANIEM w ośrodku Złote Brzozy ul. Żołnierska 101, 04-457 Warszawa

Dzień 2 (10.06.2017)

Opcja ŚNIADANIE w ośrodku Złote Brzozy ul. Żołnierska 101; 04-457 Warszawa dla osób zakwaterowanych
9.00 – 9.30 KAWA
9.30 – 10.15 Wykład – Prof. Marlena Plebańska – Model Nauczania STEAM ( Science, Technnology, Engineering, Arts and Design, Math )
10.15 – 11.00  „Zarazić nauczycieli wizją modelu absolwenta szkoły XXI wieku?” -Panel dyskusyjny SPRUC z udziałem Lidera Cyfryzacji Włodzimierza Marcińskiego. Uczestnicy: Włodzimierz Marciński – MC, Prof. Marlena Plebańska – UW, Agata Łuczyńska-Prezes Fundacji Szkoła z Klasą , Robert Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki , Tomasz Hodakowski – Intel  Prowadzący Beata Jewiarz Redaktor Radia RDC.
11.00-11.15 Paweł Jagielski – ” Pomiędzy wizją a realizacją czyli rozwiązanie systemowe miasta Gniezna dla edukacji „
11.15 – 12.15 Prezentacje partnerów:

  • Anna Grzegory – EDU Sense – „Ozoboty – skrzaty z edukacyjną mocą”.
  • Agata Łuczyńska – Prezes Fundacji Szkoła z Klasą – „Nasza wspólna przestrzeń – jak mądrze budować otwartą szkołę w oparciu o potrzeby” – Społeczność szkolną tworzycie Wy: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale też rodzice, pracownicy administracyjni. To od Was wszystkich zależy jakim miejscem do uczenia, uczenia się i życia – będzie Wasza szkoła. Podczas spotkania pokażemy konkretne narzędzia diagnostyczne, metody pracy, pomysły na działania online i offline, które pozwalają poprawić codzienne funkcjonowanie szkoły w wymiarze społecznym, architektonicznym i technologicznym i które sprawdziły się w Szkole z Klasą 2.0. 
12.15 – 12.30 Podsumowanie konferencji
12.30-13.00 Przerwa kawowa
13.00-16.30 Warsztaty
16.30 OBIAD

Pod honorowym patronatem:

  

               Burmistrz Miasta Ząbki

  

Partnerzy STRATEGICZNI

Partnerzy GŁÓWNI

           

Partnerzy

                

         

   

 Patronat medialny: