Miejsce konferencji:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
ul. Kościelna 2
05-091 Ząbki k/ Warszawy
www.sp3zabki.pl

tel. (22) 487 52 08
konferencja@sp3zabki.pl

Osoba do kontaktu: Iwona Pańta
e-mail:   iwona.panta@sp3zabki.pl

 

 Administratorem danych osobowych uczestników, płatników oraz odbiorców jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, z siedzibą przy ul. Kościelnej 2 (filią przy ul. Powstańców 60b). Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu organizacji Konferencji, w celu marketingu własnych usług administratora. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.