Przygotowania do projektu  (Film K. Iwanicha-Łoś )

Projekt ma formę gry miejskiej. Został wykonany przy użyciu aplikacji Aurasma, która opiera się na rozszerzonej rzeczywistości. Tytuł projektu nawiązuje do polskiego filmu fabularnego z 1946 roku w reżyserii Leonarda Buczkowskiego pt. „ Zakazane piosenki”. Film upamiętnia antyniemiecką i partyzancką twórczość muzyczną czasów II wojny światowej. Przedstawione w nim, a także w projekcie piosenki w większości są oparte na prawdziwej twórczości wykonawców ulicznych i orkiestr podwórkowych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny – łączy wiedzę z wielu przedmiotów: języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, muzyki, plastyki, techniki oraz informatyki. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w grze terenowej śladami Zakazanych Piosenek, np. podczas wycieczki szkolnej po warszawskiej starówce. A teraz zapraszamy na krótki film instruktażowy.

Film instruktarzowy ( A. Niesłuchowska )

 

Ramy Projektu Interdyscyplinarnego – OPIS ( M. Lasecka )

Punkt 1

przystanek:  Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Punkt 2

przystanek:  Pomnik Małego Powstańca w Warszawie

Punkt 3

przystanek:  Kamień upamiętniający eksplozję czołgu pułapki

Punkt 4

przystanek:  Pałac Raczyńskich

Punkt 5 

przystanek:  Związek Walki Zbrojnej ZPW

Punkt 6

przystanek:  Pomnik Powstania Warszawskiego część 1:  Zryw

Punkt 7

przystanek:  Pomnik Powstania Warszawskiego, część 2:  Epilog – wejście do kanałów

Punkt 8 

przystanek:  Wlot do kanałów